پروژه پایانه فرآوری و صادرات میوه و محصولات گلخانه ای شهرستان جیرفت

زیربنای کل: ۵۰۰۰۰ متر مربع

زمینه فعالیت : ابنیه، تاسیسات و تجهیزات