پروژه مجتمع رفاهی پردیس ساری

کارفرما: شرکت سازه پایدار قرن مازندران

زیربنای کل: ۱۰۵۰۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات