پروژه احداث سالن فیلتراسیون و اتاق کنترل شرکت نفت ایرانول

کارفرما: شرکت نفت ایرانول

زیربنای کل: ۱۳۵۰  مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات