پروژه طراحی و احداث سکوهای بارگیری مواد نفتی پالایشگاه تهران

کارفرما: شرکت نفت پاسارگاد

زیربنای کل: ۲۲۰۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات