پروژه بازسازی تاسیسات و ساختمانهای سازمان ملی استاندارد

کارفرما: سازمان ملی استاندارد

زیربنای کل: ۶۰۰۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات