پروژه احداث باند وال و محوطه سازی مخازن شرکت نفت ایرانول

کارفرما: شرکت نفت ایرانول

زیربنای کل:سایت شرکت نفت ایرانول  – پالایشگاه تهران

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات