پروژه مجتمع تجاری نورآفرینان ارس

کارفرما: شرکت نورآفرینان جلفا ارس

زیربنای کل: ۶۸٫۰۰۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات