ساخت و ساز

شرکت مهندسی بلند پایه آذر مفتخر به پیاده سازی راه کارهای مربوط به چالش های ساخت و ساز مدرن و اطمینان از اتمام موفقیت آمیز پروژه های پیچیده می باشد. ما متعهد به ارائه بالاترین کیفیت در خدمات ساخت و ساز و تأمین رضایت مشتری می باشیم – که هر دوی این تعهد از ضروریت های فلسفه ساخت در این شرکت می باشد.ما تلاش می کنیم تا کسب و کار خود را صادقانه و با در نظر گرفتن نیازهای درازمدت تمام ذینفعان، یعنی مشتریان، کارکنان، پیمانکارن جزء، تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، انجام دهیم.

جزئیات خدمات

شرکت مهندسی بلند پایه آذر خدمات پیمانکاری را به شکل های مختلف از قبیل سرمایه گذاری، طراحی، ساخت و بهره برداری از طریق قراردادهای مشارکت خصوصی و همچنین قراردادهای کارفرماهای بخش عمومی در پروژه های متنوع ارائه می دهد. شرکت با برخورداری ار تخصص و تجربه لازم، آماده ارائه خدمات برای تحویل پروژه ها با اندازه و پیچیدگی متنوع می باشد.
• ساختمان
تخصص شرکت مهندسی بلند پایه آذر در حوزه ساختمان شامل ساختمان های اداری، مراکز خرید، توسعه ساختمان های مسکومی، پارکینگ، ساختمان های صنعتی و مدارس می باشد. رتبه ۲ این شرکت در بخش ابنیه و ساختمان نشان دهنده توانایی ما و کیفیت کارهای تکمیل شده توسط این شرکت می باشد. عملکرد موفق ما در این بخش توسط مشتریان و کارفرمایان مطرح در این صنعت مورد تأیید قرار گرفته است.
• مهندسی عمران
این شرکت با دریافت رتبه ۲ در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه حاکی از توانمندی این شرکت برای اجرای پروژه های مهندسی عمران با ارزش ریالی نامحدود است. پیشینه ما در ساخت ساختمان های صنعتی، مراکز خرید و زیرساخت ها، توانایی های ما در زمینه مهندسی عمران را نشان می دهد.

فلسفه ما

شرکت مهندسی بلند پایه آذر مفتخر به پیاده سازی راه کارهای مربوط به چالش های ساخت و ساز مدرن و اطمینان از اتمام موفقیت آمیز پروژه های پیچیده می باشد. ما متعهد به ارائه بالاترین کیفیت در خدمات ساخت و ساز و تأمین رضایت مشتری می باشیم – که هر دوی این تعهد از ضروریت های فلسفه ساخت در این شرکت می باشد.ما تلاش می کنیم تا کسب و کار خود را صادقانه و با در نظر گرفتن نیازهای درازمدت تمام ذینفعان، یعنی مشتریان، کارکنان، پیمانکارن جزء، تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، انجام دهیم.