پانل خورشیدی هوشمند


پانل خورشیدی هوشمند همه ویژگیهای هوشمندی یک سیستم خورشیدی فوتوولتائیک را یکجا دارد که منجر به بیشینه شدن بهره وری آن بدون صرف هزینه و تلاش زیاد دارد.

پانل هوشمند یک سیستم کاملا یکپارچه می باشد که در هر موقعیتی می تواند استفاده شود. این سیستم به صورت پلاگ-پلِی طراحی شده است که آن را ساده کرده است. نصب این سیستم بسیار آسان بوده و برای هر نوع ساختمانی قابل استفاده است. این سیستم قابلیت برچید شدن و نصب در محل جدید را نیز دارد.

با طلوع خورشید، پانل هوشمند به طور خودکار باز شده و مدول های خود را به سمت خورشید همانند گل آفتابگردان جهت دهی کرده و تولید برق را شروع می کند.تمیز کردن هوشمند

هر زمانی که پانل هوشمند خود را جمع می کند  برس های ظریف تعبیه شده در پشت هر پانل گرد و غبار آنرا تمیز می کند تا در زمان فعال شدن آن در روز بعد، پانل ها دارای سطح تمیز باشند که منجر به افزایش ۵ درصدی کارآیی آنها نسبت به حالتی که با گرد و غبار پوشانده شده اند می شود.

خنک سازی هوشمند

مدول های پانل هوشمند مجهز به سیستم تهویه در پشت مدولها هستند که باعث عدم تجمیع گرما در سیستم می شود و آنر  تا ۸- درجه سانتیگراد خنک نگهداشته و افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی در خروجی سیستم نسبت به سیستم نصب شده بر پشت بام می شود.

 ایمنی هوشمند

طراحی ضد آب سیستم پانل هوشمند و حسگرهایی گه به طور مداوم سرعت باد را پایش می کند، پانل هوشمند به طور خودکار از آسیب دیدن سیستم در برابر شرایط آب و هوایی بد با تغییر دادن جهت قرار گری به موقعیت مطلوب جلوگیری می کند.


ویدئوی نصب سیستم پانل خورشیدی هوشمند